Català
Castellano
baner

Serveis que ofereix l'associació

Tots els associats tenen dret als següents serveis:

- Tramitació d'expedients per sol.licitar Registres Sanitaris Industrials.

- Tramitació d'expedients per homologar els productes de piscines.

- Classificació química dels seus productes.

- Confecció i presentació de les fitxes toxicològiques.

- Confecció d'etiquetatges dels productes segons normatives.

- Tramitació d'expedients sancionadors derivats dels productes.

- Fitxes tècniques dels productes.

- Complimentació de la Declaració de Residus.

- Complimentació de la Declaració de la Junta d'Aigües.

Amb el mínim cost addicional:

- Confecció de fitxes de Seguretat dels productes.

- Normes ADR Transport de mercaderies perilloses.

- Registres de Plaguicides.

- Conseller de Seguretat.

- Auditories Ambientals.