Català
Castellano
baner

Productes per a piscines

Els productes utilitzats per el manteniment de l'aigua de la piscina es podrien classificar en 3 grups: El 1er. cloració de l'aigua mitjançant: hipoclorit sòdic, àcid Tricloroisocianúric i dicloroisocianurat sòdic. El 2on. regulació del pH mitjançant augmentadors i disminuidors. I el 3er. tèrboles mitjançant floculants. Tot això amb el suport d'una maquinaria de regulació, bon filtrat i un control metòdic de la seva aigua i a més a més amb personal especialitzat per obtenir un rendiment total sense oblidar el control dels productes utilitzats per evitar accidents.

La gran proliferació de piscines tant particulars com municipals han estat regulades per normatives específiques i quasi sempre autonòmiques, tant en les seves instal·lacions com en els productes que són utilitzats per el manteniment de l'aigua.

Aquest productes han d'estar homologats per el Ministeri de Sanitat i Consum SUBDIRECCIÓ GENERAL DE SANITAT AMBIENTAL I SALUT LABORAL i tots els fabricants hauran de tenir el corresponent número de homologació abans de la seva comercialització.