Català
Castellano
baner

Associació

El 13 de Juliol de 1987 un grup de fabricants de lleixiu i productes de neteja de Catalunya, van decidir crear la Associació Catalana de Fabricants de Lleixiu i Productes de Neteja d'àmbit autonòmic, amb la finalitat d'agrupar el sector i ser representativa davant les Administracions Autonòmiques i Estatals. Es proposava projectar les iniciatives de promoció dels seus productes i a la vegada intercanviar experiències entre els seus membres.

La Junta Directiva encapçalada per el seu President el Sr. Josep Mª Gestí Jané, van contractar els serveis de GESTRAM Gabinet de Gestió i Tramitació per portar tota la gestió i serveis que donarien als seus associats.

En el transcurs dels anys s'han detectat noves necesitats de serveis, no sols per els fabricants sino als comerciants majoristes que tenint marques propies están obligats a presentar la mateixa documentació que els propis fabricants.

Per aquest motiu, la Junta Directiva va proposar a l'Assemblea General i va obtenir la aprobació per la ampliació, donant entrada com associats als comerciants majoristes que ho sol.licitin, sempre que estiguin comercialitzant amb la seva marca i siguin responsables directes de la posada en el mercat dels seus productes.

Per aquest fi, l' associació va modificar el seu nom, quedant-se com ASLECAT ASSOCIACIO CATALANA DE FABRICANTS I COMERCIANTS DE LLEIXIU, PRODUCTES DE NETEJA I AFINS.

Activitats realitzades per l'associació

A l'any 1991, en col.laboració amb el Institut Català de Consum de la Generalitat de Catalunya, es van confeccionar uns opuscles explicant els avantatges de la lleixiu com a desinfectant en la llar.

L'Associació en els anys 1991 i 1992, va participar activament en la modificació de la Reglamentació Tècnic-Sanitaria de la Lleixiu, aportant els criteris i representació de la mitjana i petita empresa.

En l'any 1992, l'associació va promoure, conjuntament amb el Departament de Medi Ambient, la realització de les Auditories Ambientals de les empreses del sector, obtenint-se com a resultat la adequació de la majoria les empreses associades a la Norma del compliment de l'abocament zero d'aigües residuals de les esmentades indústries, així com la disminució del consum d'aigua.

Posteriorment en l'any 1992 i 1993 es va col.laborar amb els Cursos de Formació per la dona adulta que organitzava la Comissió Interdepartamental de la Dona, on es van realitzar jornades sobre la lleixiu com a desinfectant. Com a resultat es van visitar 33 pobles de Catalunya, recorrent 6.753 Km. i amb una assistència de 617 persones en total.

A l'any 1993, l'associació es va presentar al concurs promogut per la Generalitat de Catalunya sobre la contribució d'entitats en la formació dels Consumidors, atorgant a la Associació Catalana de Fabricants de Lleixiu i Productes de Neteja, una dotació econòmica conjuntament amb un diploma acreditatiu.
En aquests anys posteriors, l'associació ha col.laborat amb els seus associats en la implantació del punt verd; en la comunicació dels envasos industrials; en l'adequació de les indústries al Transport de mercaderies perilloses per carretera, T.P.C., actualment ADR 2003.

Desde l'associació s'han donat també la formació als empresaris i/o al personal, necessari referent al curs bàsic de Prevenció de Riscos Laborals, a través d'un Tècnic de Prevenció adaptant al curs a les empreses del sector.